VERBINDING TUSSEN REGULIERE EN COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE

Turfpoortstraat 26 Naarden | 035 - 694 38 10

  • Facebook
  • Login

Levensvragen

Binnen en buiten haar praktijk wordt Sybille Wetzel door bekenden en ‘passanten’ regelmatig geraadpleegd over persoonlijke omstandigheden rond leven en dood.
Met haar fijngevoelige waarnemingsvermogen is Sybille in staat om in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek juist die dingen te herkennen en benoemen die anders pas maanden of zelfs jaren later zichtbaar, bespreekbaar of voelbaar zouden worden.
Sybille beantwoordt levensvragen en begeleidt mensen bij verlies en rouw. Zij wordt geconsulteerd door individuen, gezinnen en kleine groepen.
Stervenden en hun naasten hebben vragen en behoeften die in onze samenleving voor velen onbekend terrein zijn. Sinds 2010 begeleidt Sybille mensen in de laatste fase van het leven. Haar kennis van en ervaring met het leven in de laatste levensfase blijken steeds weer een waardevolle bron voor mensen met de wens om waardig te sterven.
Bel voor informatie of een afspraak met Sybille op 06-11225162 of bezoek www.luzana.nl

Contact

  • SYBILLE WETZEL
  • Spreekuur woensdagmiddag en -avond
  • 06 - 11 22 51 62
  • www.luzana.nl
LogoProfile