VERBINDING TUSSEN REGULIERE EN COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE

Turfpoortstraat 26 Naarden | 035 - 694 38 10

  • Facebook
  • Login

Praktijk MKNV

PRAKTIJK MEDISCH KWARTIER NAARDEN VESTING
Huisartsenzorg met verbinding tussen reguliere en complementaire geneeskunde

Verbinding_tussen_Lichaamengeest_MKNV

Wij staan voor zorg waarin we tijd, zorg en aandacht geven. We leveren reguliere huisartsgeneeskunde met veel mogelijkheden tot specialistische zorg en onderzoek. Tevens bieden wij de mogelijkheid om breder naar klachten te kijken. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij helpen mensen op beide vlakken gezond te blijven. Met zorg en aandacht. Om mensen weer hun eigen controle terug te geven. Over hun leven, lijf, gedachten en gevoelens.

Wij zijn meer dan een huisartsenpraktijk alleen. We kijken breder dan alleen de reguliere (westerse) geneeskunde. Naar ons idee is het een beperkte visie dat alleen de westerse geneeskunde de manier is om mensen weer beter te maken. Er zijn meerdere manieren om naar klachten te kijken. Net zoals er meerdere oorzaken kunnen zijn. Het is de kunst om de juiste oorzaak te vinden die onder de klacht ligt. En vervolgens een bijpassende aanvliegroute die kan leiden tot herstel. Daarvoor is tijd en aandacht nodig en een brede kennis en ervaring.

REGULIERE (WESTERSE) GENEESKUNDE: Mensen die bij ons met een vraag komen zullen we altijd eerst bekijken vanuit de reguliere zorg. Vooral om aandoeningen te ondervangen die verder (specialistisch) onderzoek behoeven. Bijvoorbeeld bij mensen met buikpijn. Dan wordt er gekeken of er geen fysieke oorzaken zijn die direct behandeling behoeven: blinde darm, blaasontsteking, risico op darmkanker, medicatiegebruik, ernstige verstoppingen, etc
COMPLEMENTAIRE ZORG: Wanneer er geen aanwijzingen zijn voor ernstige ziektes, dan is er een weg vrij voor andere benaderingen. Dat gebeurt in samenspraak met de patient. De gekozen route moet passend zijn bij de klacht en de patient moet zich er in kunnen vinden. Wil de patient toch liever een reguliere route bewandelen dan kan dat uiteraard. Er is geen goed of fout. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een breder aanbod om te komen tot herstel. Simpelweg omdat iedereen uniek is en daarmee recht heeft op een passende vorm van zorg.

Binnen de reguliere geneeskunde hebben wij de volgende specialisaties:

  • Chirurgie: Waaronder ooglidcorrecties, sterlisaties en schaamlipcorrecties.
    Meer aanbod en informatie kunt u vinden onder specialismen De folder chirurgie kunt u ook hier downloaden.
  • Coaching: De oplossing ligt niet in de antwoorden, maar in de vragen die je (jezelf) stelt. Loop je vast in gebieden op je werk of prive, dan kunnen we met een aantal gesprekken je inzicht geven in jouw denkpatroon en helderheid terugbrengen in de chaos die je ervaart.
  • Sportgeneeskunde: Kaderhuisarts bewegingsapparaat, opleiding lichamelijke opvoeding, jarenlange ervaring op niveau met diverse sporten en diverse opleidingen in de sportgeneeskunde maken dat we op dit gebied uitgebreid kunnen diagnosticeren en adviseren
  • Aanvullend onderzoek: Echografie, Longfunctieonderzoek, Hartfilmpje, Hartfilmpje op afstand, bloedonderzoek, bloeddrukmeting gedurende 24 uur aan huis.