VERBINDING TUSSEN REGULIERE EN COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE

Turfpoortstraat 26 Naarden | 035 - 694 38 10

  • Facebook
  • Login

Praktijkondersteuner (POH-GGZ)

Leo Dietvorst is praktijkondersteuner bij mentale klachten. Hij is de verlengde arm van de huisarts op gebieden als depressie, burn-out, rauwverwerking, angst- en spanningsklachten. Leo heeft tevens als specialisme EMDR behandelingen (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit kan vooral ingezet worden bij traumaverwerking.

Leo werkt op vrijdag. Afspraken kunnen gemaakt worden via de assistente van het MKNV.